Meseta BV

Administratieve ondersteuning en belastingzaken

Administratieve dienstverlening

Tarieven

Het eerste gesprek waarin u uw wensen kenbaar maakt is altijd gratis. Wij geven u direct een prijsopgave met daarbij een garantie voor de maximale kosten. Wij leveren altijd een schriftelijke rapportage over de door ons opgeleverde diensten en desgewenst een mondelinge toelichting. Dit betekent dat u achteraf met betrekking tot de kosten nooit voor verrassingen komt te staan.

Bel voor een afspraak 033470 11 15 of maak uw interesse kenbaar via e-mail.

 Het voeren van administraties, of onderdelen daarvan, voor kleinere organisaties, zelfstandigen en freelancers. Een uitkomst voor eenieder die geen affiniteit heeft met dit belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering. Tevens ideaal voor degene die periodiek of incidenteel administratieve werkzaamheden wil uitbesteden.

 Het voeren van de administratie voor advocatenkantoren, met onder andere Fidura.

 Het initieel opzetten van de administratie voor een startende ondernemer die zelfstandig de administratie wil voeren maar hulp nodig heeft bij de eerste opzet daarvan.

 Periodiek doorlichten van de administratie die door de ondernemer zelf wordt uitgevoerd.

 Het voeren van administraties voor (sport)verenigingen.

 Het voeren van administraties voor verenigingen van huiseigenaren.

 Op maat gesneden advisering en training inzake het zelfstandig uitvoeren van administraties, desgewenst op de locatie van de klant.